Monthly Archives: noviembre 2019

  1. Rivaroxaban en el Síndrome Antifosfolípid

    La síndrome d’anticossos antifosfolipídics (SAF) és un trastorn autoimmunitari que es caracteritza per la presència d’anticossos contra les proteïnes d’unió als fosfolípids. Es manifesta per…