Nou tractament biològic pel Lupus Eritematós Sistèmic? Escrito diciembre 19, 2019 por Josep Ordi Ros

Off

Ahir es va publicar els resultats científics de l’assaig clínic Fase 3 del Anifrolumab, un anticòs que bloqueja el receptor del interferó tipus I, a una de les revistes més importants en medicina (New England Journal of Medicine):

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1912196?query=featured_home

L’Anifrolumab és un tractament biològic que inhibeix l’acció de l’interferó tipus I, és a dir, inhibeix l’activació de les cèl·lules immunes, com ara els macròfags o les Natural Killer, que augmenten el reconeixement de les infeccions i són responsables de la regulació de la presentació d’antígens als limfòcits T.  

En l’estudi han participat 119 hospitals de 16 països diferents. S’han inclòs 649 pacients dels quals un 85% han completat l’estudi. En el grup amb Anifrolumab han respós un 47.8% dels pacients respecte el grup placebo 31.5% en la setmana 52 de tractament. No obstant, cal destacar que també han presentat més casos d’infeccions amb herpes zoster (7% vs 2%).

Actualment només hi ha un tractament biològic aprovat pel Lupus, el Belimumab, que és un anti-BLyS. És interessant que a poc a poc, altres fàrmacs biològics reportin bons resultats pel tractament del Lupus. Però cal mencionar que la heterogenicitat de la malaltia, cada lupus és diferent, fa que sigui molt difícil trobar un fàrmac general i comú per tots els casos. En cada pacient, el clínic ha de decidir quin és l’estrategia més adequada.